Keskitien Tukisäätiö

Keskitien Tukisäätiö on perustettu vuonna 1964. Säätiön tarkoituksena on edistää maaseudun ja asutuskeskusten väestöryhmien ymmärtämystä ja sovinnollista yhteistyötä. Tämän tavoitteen toteutuminen edistää kansalaissopua koko yhteiskunnassamme.

2010-luvun väestöryhmien epäsovun aiheet ovat erilaisia kuin 1960-luvun kipupisteet. Elinkeinojen intressiriitojen tilalle on tullut asuinympäristön viihtyvyyden tai palvelujen saannin eriarvoistuminen.

Tuemme maaseudun kulttuurihankkeita, erityisesti väestöryhmiä yhdistäviä

  • Haluamme vaalia maaseudun omaehtoista kulttuurielämää, erityisesti osallistavia ja ruohonjuuritason hankkeita.
  • Tuemme yllättäviä kohtaamisia ja näkökulmia.
  • Uskomme inhimillisen kulttuurin ja luonnonarvojen vuorovaikutukseen.

Tuemme tutkimus- ja kehityshankkeita jotka tukevat maaseutua

  • Maaseutu ei voi jäädä reservaatiksi, vaan se tarvitsee eläviä yrityksiä ja yrittäjämieltä.
  • Suomalaisen luontosuhde hyväksyy luonnon monipuolisen käytön.
  • Pidämme tärkeänä maaseutunäkökulman esiin tuovaa taloudellista ja muuta tutkimustoimintaa.
  • Näemme suomalaisen ruokakulttuurin yhteisymmärrystä lisäävänä asiana.

Tuemme kansalaisopua edistävää toimintaa

  • Haluamme tukea hankkeita, jotka lisäävät maaseudun ja kaupunkien arkista vuorovaikutusta.
  • Arvostamme sillan rakentajia.

Esimerkkejä tukemistamme hankkeista

Keski-Suomen Marttojen koululaisten ruokakulttuurihanke

Alkuperäisessä asussaan säilynyt siirtokarjalaistalomuseo Lapinlahdella

Ilomantsiin toteutettu karhutapahtuma

Suomen maatalousmuseo Sarkan perusnäyttelyn uudistaminen

PTT:n tutkimushanke kuntauudistuksen vaikutuksista työssäkäymisalueiden ulkopuolisten kuntien talouteen

Talouden alueellisen ennustekehikon mallintaminen

Vaasan yliopiston Levón instituutin
tutkimushanke ”Lehdistön suhtautuminen maaseutuun Suomen EU-jäsenyyden aikana”

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin laaja tutkimus maaseudun ja kaupungin välisen suhteen ilmenemisestä sanomalehdistössä.

Hallituksen jäsenet

Ilkka Haavisto, pj

VTM, Kirkkonummi


Markku Saalasti, vpj

VT, Helsinki


Maija-Liisa Törnblom

VT, Helsinki


Pertti Vuola

kunnallisneuvos, Mynämäki


Kirsti Ylösjoki

silmälääkäri, Helsinki


Hannu Kallio

VT, asiamies, Turku